“Nar”ın “Full” paketləri ilə qalıq bonusları növbəti ayda istifadə et!

18:01 11-10-2019 360

Məhsul və xidmətlərini hər zaman müştərilərinin tələblərinə uyğun şəkildə formalaşdıran “Nar”,  abunəçilərinə ən sərfəli təkliflərdən olan “Full” paketini təqdim etməkdədir. “Full” paketlərini seçən “Nar” abunəçiləri internet və dəqiqə bonuslarını sərfəli qiymətə əldə etməklə  yanaşı, ay ərzində istifadə etmədikləri bonusları növbəti aya keçirə bilirlər. Azərbaycan mobil rabitə bazarında yalnız “Nar” abunəçilərinin yararlana bildiyi “Çevir” xidməti isə “Full” istifadəçilərinə ehtiyaclarına uyğun şəkildə dəqiqələri meqabaytlara və ya əksinə, meqabaytları dəqiqələrə dəyişmək imkanı verir.

Özündə bol danışıq, meqabayt və digər bonusları birləşdirən 6 müxtəlif “Full” paketi abunəçilərin də marağına səbəb olub. Belə ki, tarifə qoşulanların sayı son bir ildə iki dəfə artıb.

Sərfəli imkanlar təqdim edən “Full” paketlərinə qoşulmaq və daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün http://www.nar.az/full səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. 

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. “Nar” şəbəkəsi hazırda ölkə ərazisinin 97,6%-ni əhatə edir və 8000-dən artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir. 2017-ci ildə keçirilmiş mobil rabitə şəbəkələrinin müqayisəli testlərinə əsasən “Nar” şəbəkəsi mobil zəng xidmətlərinin göstərilməsi üzrə ölkədə ən yüksək nəticəyə nail olub.

 

 

Enjoy unused bonuses in the next month with Nar’s “Full” packages

Tailoring its products and services to always meet the customer needs, Nar is pleased to offer “Full” package, one of its most affordable products. By choosing “Full” package, Nar customers will not only get data and minutes at favorable prices, but also can roll over the unused bonuses to the next month. In addition, a unique service in the telecommunications market in Azerbaijan offered by Nar, “Çevir” allows “Full” package users to exchange between minutes and megabytes at their preference.

6 different types of “Full” packages combining a bunch of minutes, megabytes and other bonuses have raised remarkable interest in the public. Thus, the number of subscribers has doubled for the past year.

Subscribe to “Full” package and enjoy favorable terms! For more information, please go to https://www.nar.az/az/full/

 

“Azerfon” LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The ‘Nar’ brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life. Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. According to mobile network benchmarking tests, held in the year 2017, Nar network demonstrated the highest results in the country, in terms of provision of mobile voice services.  

 

Перенесите неиспользованные бонусы на следующий месяц с пакетами “Full” от “Nar”!

 

“Nar” – продукты и услуги которой всегда формируются в соответствие с потребностями клиентов представляет один из своих самых выгодных пакетов - “Full”. Выбирая пакет “Full” от “Nar” абоненты не только получают услуги интернета и бонусные минуты за приемлемую стоимость, но и имеют возможность перенести оставшиеся бонусы на следующий месяц. Благодаря услуге “Çevir” - единственной на рынке мобильной связи в Азербайджане, пользователи пакета “Full” могут обменять разговорные минуты на мегабайты интернета или наоборот мегабайты на минуты.

Объединяющие в себе множество мегабайтов, разговорных минут и других бонусов, 6 различных пакетов “Full” вызвали большой интерес среди абонентов. Так, число абонентов подключенных к тарифу за последний год выросло вдвое.

Для подключения к пакету “Full” и ознакомления с дополнительной информацией перейдите на сайт http://www.nar.az/full

 

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка “Nar” была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. “Nar” - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,6% населения страны и более 8500 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам. В результате сравнительного теста мобильных операторов сети проведенного в 2017 году, сеть "Nar" добилась самого высокого результата по качеству предоставления услуг мобильных звонков в стране.